Toán Lớp 6: Tính bội của các số sau A. 2 B. 5 C. 11 D. 23 Nhanh giúp

Question

Toán Lớp 6: Tính bội của các số sau
A. 2
B. 5
C. 11
D. 23
Nhanh giúp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tuần 2022-06-15T19:25:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) B(2) = {0; 2; 4; 6; 8; …}
  b) B(5) = {0; 5; 10; 15; …}
  c) B(11) = {0; 11; 22; 33; …}
  d) B(23) = {0; 23; 46; 69; ….}
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{B(2) = {2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; … }}$
   $\text{B(5) = {5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; … }}$
   $\text{B(11) = {11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55 ; 66 ; …}}$
   $\text{B(23) = {23 ; 46 ; 69 ; 92 ; … }}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )