Toán Lớp 6: Tìm n A. 6 chia hết n+1 B. 21 chia hết 2n+1

Question

Toán Lớp 6: Tìm n
A. 6 chia hết n+1
B. 21 chia hết 2n+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 26 phút 2022-06-17T12:42:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{a)Vì 6 $\vdots$ n + 1}$
  $\text{⇒ n + 1 ∈ Ư(6)}$
  $\text{⇒ n + 1 ∈ {1 ; 2 ; 3 ; 6} }$
  $\text{⇒ n ∈ { 0 ; 1 ; 2 ; 5} }$
  $\text{Vậy n ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 5}}$
  $\text{b)Vì 21 $\vdots$ 2n + 1}$
  $\text{⇒ 2n + 1 ∈ Ư(21)}$
  $\text{⇒ 2n + 1 ∈ {1 ; 3 ; 7 ; 21} }$
  $\text{⇒ 2n ∈ {0 ; 2 ; 6 ; 20}}$
  $\text{⇒ n ∈ {0 ; 1 ; 3 ; 10}}$
  $\text{Vậy n ∈ {0 ; 1 ; 3 ; 10}}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )