Toán Lớp 6: Số học sinh khối 9 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh

Question

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 9 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 9 của trường đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-20T06:36:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Gọi số học sinh khối 9 của trường đó là x (x ∈ N*)}$
  $\text{Vì xếp 18,21,24 hàng đều vừa đủ}$
  $\text{⇒ x ∈ BC(18,21,24)}$
  $\text{Ta có: }$
  $\text{18 = 2 . 3²}$
  $\text{21 = 3 . 7}$
  $\text{24 = 2³ . 3}$
  $\text{⇒ BCNN(18,21,24) = 2³ . 3² . 7 = 504}$
  $\text{⇒ x ∈ BC(18,21,24) = B(504) = {0;504;1008;1512,…} }$
  $\text{Mà x là số tự nhiên có ba chữ số khác 0}$
  $\text{⇒ x ∈ {504}}$
  $\text{Vậy số học sinh của khối 9 là 504 học sinh}$
   

 2. Ta gọi x là số học sinh khối 9
  Ta có: x chia hết cho 18, 21, 24 và x = abc.
  Suy ra: x thuộc tập hợp BCNN ( 18,21,24)
  18= 2.32                             21= 3.7                             24= 23.3    
  Suy ra: BCNN ( 18,21,24) = 23.32.7 = 504
  Suy ra x= 504
  Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 504 HS.
  #trinhphuong17311. #hd247. Chúc bạn học tốt nka ^^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )