Toán Lớp 6: Nêu cách nhân, chia 2 lũy thừa khác cơ số, cùng số mũ.

Question

Toán Lớp 6: Nêu cách nhân, chia 2 lũy thừa khác cơ số, cùng số mũ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 3 tuần 2022-06-04T11:45:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – Muốn chia hai lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số thì ta giữ nguyên số mũ và chia hai cơ số với nhau 
   – Công thức : a^m:b^m=(a:b)^m
  ____________________________________________________________________________________________________________
  – Muốn nhân hai lũy thừa cùng số mũ, khác cơ số thì ta giữ nguyên số mũ và nhân hai cơ số với nhau 
  – Công thức : a^m . b^m=(a.b)^m

 2. Answer
  $\text{Cách nhân lũy thừa khác cơ số , cùng số mũ}$
  $\text{- Muốn nhân lũy thừa khác cơ số , cùng số mũ , ta giữ nguyên}$
  $\text{số mũ và nhân hai cơ số với nhau}$
  $\text{VD:}$ 2^{3} . 3^{3} = (2.3)^{3} = 6^{3} = 216
  $\text{Cách chia lũy thừa khác cơ số , cùng số mũ}$
  $\text{- Muốn chia lũy thừa khác cơ số , cùng số mũ , ta giữ nguyên}$
  $\text{số mũ và chia hai cơ số với nhau}$
  $\text{VD:}$ 4^{3} : 2^{3} = (4 : 2)^{3} = 2^{3} = 8
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )