Toán Lớp 6: Một khối lớp 7 có một số học đủ để xếp thành 40, 50 hoặc 60 hàng và số học sinh đó có giá trị nhỏ nhất. Hỏi khối lớp 7 có bao nhiêu học

Question

Toán Lớp 6: Một khối lớp 7 có một số học đủ để xếp thành 40, 50 hoặc 60 hàng và số học sinh đó có giá trị nhỏ nhất.
Hỏi khối lớp 7 có bao nhiêu học sinh?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 29 phút 2022-06-18T20:08:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số học sinh cần tìm của khối 7 là x
  Theo đề bài, ta có: x $\vdots$ 40, x $\vdots$ 50 và x $\vdots$ 60 và x nhỏ nhất
  ⇒ x ∈ BCNN(40, 50, 60)
  40 = 2³ × 5
  50 = 2 × 5²
  60 = 2² × 3 × 5
  ⇒ x ∈ BCNN(40, 50, 60) = 2³ × 3 × 5² = 600 (HS)
  Vậy khối lớp 7 có 600 học sinh

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh khối 7 là : x (x ∈ N**)
  Theo bài ra ta có :
  x ∈ BCNNN_((40 ; 50 ; 60))
  40 = 2^3 . 5
  50 = 2 . 5^2
  60 = 2^2 . 3 . 5
  ⇒ BCNNN_((40 ; 50 ; 60)) = 2^3 . 3 . 5^2 = 600
  ⇒ x = 600
  Vậy số học sinh khối 7 là : 600 học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )