Toán Lớp 6: giải thích giùm mình các bước thực hiện nha 71- ( 33 x X )=26

Question

Toán Lớp 6: giải thích giùm mình các bước thực hiện nha
71- ( 33 x X )=26, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 1 tháng 2022-12-22T11:58:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x=15/11
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  71-(33×x)=26
  -(33×x)=26-71
  -(33×x)=-45
  33×x=45
  x=45:33
  x=15/11

 2. Giải đáp:
  x=15/11
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  71 – (33 × x)=  26
  ->  33 × x = 71 – 26
  -> 33×x=45
  ->x=45÷33
  ->x=15/11
  Vậy x=15/11
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )