Toán Lớp 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a=3.5+2^2.(5−2)(cm) là:

Question

Toán Lớp 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh
a=3.5+2^2.(5−2)(cm)
là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 7 ngày 2022-01-14T13:39:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Giải thích :

  Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh

  `a= 3.5+2².(5−2) = 27 (cm)`

  Diện tích hình vuông là :

       `27 . 27 = 729 ( cm² )`

             Đáp số : `729 cm²`

  Vậy diện tích hình vuông là `729 cm²`

  ` Chúc `  ` Bạn `  ` Học `  ` Tốt `

 2. Độ dài cạnh của hình vuông đó là :

  ` a = 3 . 5 + 2^2 . ( 5 – 2 ) `

  ` a = 15 + 4 . 3 `

  ` a = 15 + 12 `

  ` a = 27 ( cm ) `

  Diện tích của hình vuông đó là :

  ` a . a = 27 . 27 = 729 ( cm² ) `

  Vậy diện tích của hình vuông đó là ` 729  cm² ` 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )