Toán Lớp 6: Đề bài : Năm học mới, một trường THCS nhập học cho các bạn học sinh khối lớp 6. Biết rằng với số học sinh vừa nhập học nếu xếp hàng 20,

Question

Toán Lớp 6: Đề bài : Năm học mới, một trường THCS nhập học cho các bạn học sinh khối lớp 6. Biết rằng với số học sinh vừa nhập học nếu xếp hàng 20, hàng 35, hàng 40 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 mà trường mới nhận vào, biết số học sinh không vượt quá 300 học sinh., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 31 phút 2022-06-20T22:54:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số học sinh khối $\text{ 6 (a ∈ $\mathbb{N}$*)}$
  Suy ra a là UC $\text{(20; 35; 40) = {280; 560}}$
  Mà a không vượt quá $\text{300 nên a = 280}$ (học sinh)
  Vậy khối $\text{6}$ có $\text{280}$ học sinh.

 2. Gọi các bạn học sinh khối lớp $6$ của trường THCS đó là: $x$ ( ĐK: $x$ $\in$ $N*$ )
  Theo đề bài một trường THCS nhập học cho các bạn học sinh khối lớp $6$, biết rằng với số học sinh vừa nhập học nếu xếp hàng $20$, hàng $35$, hàng $40$ đều vừa đủ.
  $\Rightarrow$ $x$ $\in$ BC ( $20$, $35$, $40$ )
  Mà: $20$ = $2^{2}$ . $5$
  $35$ = $5$ . $7$
  $40$ = $2^{3}$ . $5$
  $\Rightarrow$ BCNN ( $20$, $35$, $40$ ) = $5$ . $2^{3}$ . $7$
  $\Rightarrow$ BCNN ( $20$, $35$, $40$ ) = $140$
  Mà $140$ < $300$
  $\Rightarrow$ $x$ = $140$
  Vậy số học sinh khối lớp $6$ của trường THCS đó là: $140$ học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )