Toán Lớp 6: Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi

Question

Toán Lớp 6: Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.   
B. 20 kg 10 lạng.
C 22kg.
D. 20 kg 20 lạng.
Khtn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 6 tháng 2022-06-11T12:18:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. lúc đàu có số kg đường trong 20 túi là: 20.1=20kg
   tổng só kg đường mà họ cho thêm là: 0,2kg.20=4kg
  vậy khối lượng của 20 túi đường là: 20+4=24kg
  vậy ta chọn $A24kg^{}$

 2. #Thằn lằn
  Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
  A. 24 kg. 
  B. 20 kg 10 lạng.
  C 22kg.
  D. 20 kg 20 lạng.
  => Chọn A. 24 kg
  Giải: Lúc đầu mỗi túi có 1kg=>20 túi thì có 20 kg đường
  Khi thêm mỗi túi 2 lạng nữa=> 20kg=40 lạng=4kg
  Ta tính được khối lượng của 20 túi đường khi thêm 2 lạng là:
  20+4=24(kg)
   CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )