Toán Lớp 6: : Cho tập hợp M = { 4; 5; 6; 7; 8; 9}, ta có thể viết tập hợp M dưới dạng: Ai trả lơig nhanh nhất mik cho hay và 5 sao

Question

Toán Lớp 6: : Cho tập hợp M = { 4; 5; 6; 7; 8; 9}, ta có thể viết tập hợp M dưới dạng:

Ai trả lơig nhanh nhất mik cho hay và 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tháng 2022-12-15T20:24:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1.  Giải đáp : M  = {x ∈ N |3 < x < 10} 

  2. M = { 4; 5; 6; 7; 8; 9}
    Có thể viết dưới dạng M = { x ∈ N | 3 < x < 10 }
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )