Toán Lớp 6: Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy là AB và CD . Biết AB = 1/3CD .Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở E.So sánh diện tích hai tam giác

Question

Toán Lớp 6: Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy là AB và CD . Biết AB = 1/3CD .Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở E.So sánh diện tích hai tam giác ABD và ADC.Tính diện tích tam giác EAB, biết diện tích hình thang là 16cm2., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-03-14T10:48:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cho mềnh nợ nếu mik ko trả thì … 

 2. a) Xét ΔABD và ΔADC có chung chiều cao là AD đáy AB=1/3DC
  ⇔S_{ABD}=1/3S_{ADC}
  b) S_{ABC}=1/3S_{ACD}
  Vì AB=1/3CD và chiều cao là chiều cao hình thang
  Mặt khác 2 tam giác này chung đáy AC
  => Chiều cao hạ từ B xuống AC = 1/3 chiều cao hạ từ D xuống AC
  => S_(ABG) = 1/3 S_(AGD)
  Vì chung đáy AG và chiều cao hạ từ B xuống AG = 1/3 chiều cao hạ từ D xuống AG
  => S_(AGD) = 16xx3=48 (cm^2)
  => S_(ABD) = 48 + 16 = 64 ( cm^2 )
  S_(ABD) = 1/3 S_(DBC)
  Vì AB=1/3 DC và chiều cao là chiều cao hình thang
  => S_(ABD) = 1/4 S_(ABCD)
  => S_(ABCD) = 64xx4 = 256 ( cm^2 )
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )