Toán Lớp 6: cho 100 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình tam giác trả lời giúp mik với nhanh nha!! đúng

Question

Toán Lớp 6: cho 100 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình tam giác
trả lời giúp mik với nhanh nha!! đúng tất thì mik sẽ cho ctlhn và 5* cảm ơn nhiều, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 tháng 2022-12-19T05:13:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Ta có công thức n.(n-1)/2
    => vẽ được số hình tam giác là: 100.(100-1) /2 =100.99 /2=9900 /2 =4950
    Vậy có 4950 hình tam giác.

  2. Giả sử không có ba điểm nào thẳng hàng thì có 4950 đường thẳng. Vì có ba điểm thẳng hàng nên số đường thẳng giảm đi : 3 – 1 = 2 (nếu ba điểm không thẳng hàng thì vẽ được ba đường thẳng
    4950 tam giác

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )