Toán Lớp 6: Câu 8: Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp xếp thành các hàng dọc như

Question

Toán Lớp 6: Câu 8: Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp xếp thành các hàng dọc như nhau để diễu hành mà không có lớp nào có người lẻ hàng.
a. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được
b. Khi đó mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 14 phút 2022-06-15T06:54:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Vì số học sinh xếp đủ nên số hàng dọc là ước chung của số học sinh ba lớp
    Số hàng dọc nhiều nhất cũng là ước chung lớn nhất của số học sinh ba lớp .
    Ta có :54=2.$3^{3}$             42 = 2.3.7               48=$2^{4}$ .3
               ƯCLN (54; 42; 48) = 2.3 = 6
    Vậy số hàng dọc nhiều nhất xếp được là 6 hàng.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )