Toán Lớp 6: Câu 60. Thực hiện phép tính: (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) + 8 + 10 + 12; A. 24 B – 24 C. 0 D.12

Question

Toán Lớp 6: Câu 60. Thực hiện phép tính: (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) + 8 + 10 + 12;
A. 24 B – 24 C. 0 D.12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 7 ngày 2022-04-14T06:43:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chọn đáp án C=0
  (-2) + (-4) + (-6) + (-8) + (-10) + 8 + 10 + 12
  =-6+(-14)+(-2)+22
  =0
  XIN HAY NHẤT ẠAA

 2. Lời giải chi tiết:
  (-2)+(-4)+(-6)+(-8)+(-10)+8+10+12
  =[(-2)+(-4)+(-6)+12]+(-8+8)+(-10+10)
  =(-12+12)+0+0
  =0+0
  =0
  Vậy chọn C. 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )