Toán Lớp 6: Câu 59. Cho a là số nguyên dương nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 2 và 5; b là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số. Tính tổng a + b.

Question

Toán Lớp 6: Câu 59. Cho a là số nguyên dương nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 2 và 5; b là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số. Tính tổng a + b.
A. – 110 B. 110 C. – 90 D. 90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 7 ngày 2022-04-14T07:53:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có:
  @ a là số nguyên dương có 2 chữ số chia hết cho 2 và 5: 10
  Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5: có chữ số tận cùng là 0
  @ b là số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số: -100
  => a+b = 10 + (-100) = -(100-10) = -90
  -> C

 2. Câu 59:
  Chọn C
  Giải thích:
  Số bé nhất nguyên dương có 2 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 là 10
  Số lớn nhất nguyên âm có 3 chữ số là (-100)
  Tổng 2 số đó là:
  (-100)+10=(-90)
  ⇒C
  $Hiepsidondoc$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )