Toán Lớp 6: Câu 2. (1,0 điểm) Để khen thưởng học sinh của lớp có thành tích trong học ki I, giáo viên chủ nhiệm cùng phụ huynh học sinh đã chuẩn

Question

Toán Lớp 6: Câu 2. (1,0 điểm)
Để khen thưởng học sinh của lớp có thành tích trong học ki I, giáo viên chủ nhiệm cùng phụ
huynh học sinh đã chuẩn bị 120 quyển vở và 72 chiếc bút. Số vở và số bút được chia đều cho các
phần thưởng. Hồi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tháng 2022-03-01T18:25:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số phần thưởng có thể chia được nhiều nhất là a (a thuộc N,phần thưởng,a nhiều nhất)
  theo đe bài ta có :120 chia hết cho a,72 chia hết cho a
  => a = ƯCLN (120,72)
  120 = 2 mũ 3.5
  72 = 3 mũ 2 .2 mũ 3
  => a =  ƯCLN (120,72) = 2 mũ 3.3 = 24
  Vậy có thể chia được nhiều nhất là 24 phần thưởng 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số x là số phần thưởng chia được nhiều nhất vớix$\in$ N sao
  ⇒ x $\in$ ƯCNN(120,72)
  120 = $2^{3}$ $\times$ 3$\times$5
  72 = $2^{3}$ $\times$ $3^{2}$ 
  Nên x ∈ ƯCLN(120,72)=$2^{3}$ $\times$ 3 = 24
  Vậy suy ra chia được nhiều nhất 24 phần thưởng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )