Toán Lớp 6: Bạn Lan mua 5 quyên vở và 2 chiếc bút . Biết một chiếc bút giá 3500 đồng, một quyển vở giá 12000 đồng .Hỏi bạn Lan mua hết bao nhiêu ti

Question

Toán Lớp 6: Bạn Lan mua 5 quyên vở và 2 chiếc bút . Biết một chiếc bút giá 3500 đồng, một quyển vở giá 12000 đồng .Hỏi bạn Lan mua hết bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-21T05:41:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn Lan mua 5 quyển vở hết: 

  12000 . 5 = 60000 (đồng)  

  Bạn Lan mua 2 chiếc bút hết:

  3500 . 2 = 7000 (đồng)

  Bạn Lan mua hết số tiền là: 

  60000 + 7000 = 67000 (đồng)

  Đ/S:67000 đồng

   

 2. Bạn lan mua 5 quyển vở hết số tiền là
  12000 × 5 = 60000(đồng)
  Bạn lan mua 2 chiếc bút hết số tiền là
  3500 × 2 = 7000(đồng)
  Bạn lan mua hết số tiền là
  60000 + 7000 = 67000(đồng)
  Đáp số : 67000 đồng
  l

  )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )