Toán Lớp 6: b) – 4x – 100 : 20 = 19. c) (x – 23) . (14 + x) = 0.

Question

Toán Lớp 6: b) – 4x – 100 : 20 = 19.
c) (x – 23) . (14 + x) = 0., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 6 tháng 2022-06-11T07:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. b ) -4x – 100 : 20 = 19
  => -4x – 5 = 19
  => -4x = 19 + 5
  => -4x = 24
  => x = 24 : (-4)
  => x = -6
  Vậy x = -6
  c ) (x – 23) . (14 + x) = 0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x – 23=0\\14 + x = 0\end{array} \right.\) 
   =>\(\left[ \begin{array}{l}x = 23 \\x = -14\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ {23 ; -14}
  #dtkc

 2. b, -4x – 100 : 20 = 19
                -4x – 5 = 19
                     -4x = 19 + 5
                     -4x = 24 
                        x = 24 : (-4)
                        x = -6
  c, (x – 23) . (14 + x) =0
                       x – 23 = 0 hoặc 14 + x = 0
                               x = 0 + 23         x = 0 – 14
                               x = 23               x = -14
                        ⇒ $x_{1}$ = 23 ; $x_{2}$ = -14
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )