Toán Lớp 6: A= x – 14 – 75 +y biết x = -15 và y = 14 C= x – y +2016 -32 + y – x biết x= 1234 ,y= -3506

Question

Toán Lớp 6: A= x – 14 – 75 +y biết x = -15 và y = 14
C= x – y +2016 -32 + y – x biết x= 1234 ,y= -3506, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 37 phút 2022-05-01T14:53:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A = x – 14 – 75 + y
  A = ( – 15) – 14 – 75 + 14
  A = [( – 14) + 14) + ( – 15) – 75
  A = 0 + (-90)
  A = ( – 90)
  C = x – y + 2016 – 32 + y – x
  C = 1234 – ( – 3506) + 2016 – 32 + ( – 3506) – 1234
  C = 1234 + 3506 + 2016 – 32 – 3506 – 1234
  C = ( 1234 – 1234) + ( 3506 – 3506) + 2016 – 32
  C = 0 + 0 + 1984
  C = 1984
   

 2. A = x-14-75+y
  Với x=-15 ; y=14
  => (-15) – 14 – 75 + 14
  => (-29) – 75 + 14
  => (-104) + 14
  => -90
  C = x -y + 2016 – 32 + y – x
  Với x=1234 ; y=-3506
  => 1234 – (-3056) + 2016 – 32 + (-3056) – 1234
  => 1234+3056+2016-32+(-3056)-1234
  => (1234-1234) + [3056+(-3056) + 2016 – 32
  => 0+0+2016-32
  => 2016-32
  => 1984

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )