Toán Lớp 6: (7 mũ 2020 + 7 mũ 2019) : 7 mũ 2018 bằng bao nhiêu zậy mn

Question

Toán Lớp 6: (7 mũ 2020 + 7 mũ 2019) : 7 mũ 2018 bằng bao nhiêu zậy mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 7 ngày 2022-04-14T05:57:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  56 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (7^2020 + 7^2019):7^2018
  = (7^2020 : 7^2018) + (7^2019 : 7^2018)
  = 7^2 + 7
  = 49 + 7
  = 56

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ($7^{2020}$ + $7^{2019}$) : $7^{2018}$
  =$7^{2020}$ : $7^{2018}$ + $7^{2019}$ : $7^{2018}$
  = $7^{2}$ + 7 
  = 49+7
  =56
  #Chuc_em_hoc_tot
  @Cuong
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )