Toán Lớp 6: [(x – 3)^2+7].2=14 dấu chấm là dấu nhânnnnnnnnnn nha mn

Question

Toán Lớp 6: [(x – 3)^2+7].2=14
dấu chấm là dấu nhânnnnnnnnnn nha mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tháng 2022-03-19T18:43:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. – Giải đáp : x=3 
  [(x – 3)^2+7].2=14
  [(x – 3)^2+7]=14:2
  (x-3)^2+7=7
  (x-3)^2=7-7
  (x-3)^2=0
  (x-3)^2=0^2
  x-3=0
  x=0+3
  x=3
   

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  [(x-3)² + 7] .2 =14
  -> [(x-3)² + 7] = 14 : 2
  -> [(x-3)² + 7] = 7
  -> (x-3)² = 7 -7
  -> (x-3)² = 0
  -> x -3 =0
  -> x = 3
  Vậy x =3 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )