Toán Lớp 6: 1. Tìm x 3^x-13=68 2. Cho tổng A=99+45+18+25 Không tính tổng A. Hãy xem xét tổng A có chia hết cho 9 không. Vì sao? 3. Cho A= 2^0+2^1+2

Question

Toán Lớp 6: 1. Tìm x
3^x-13=68
2. Cho tổng A=99+45+18+25
Không tính tổng A. Hãy xem xét tổng A có chia hết cho 9 không. Vì sao?
3. Cho A= 2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+…+2^2018
Tìm số dư trong phép chia A:3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 1 tháng 2022-03-19T06:03:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 3^x-13=68
    3^x=68+13
    3^x=81
    3^4=81
    X=4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )