Toán Lớp 6: -1/4 và 3/12 ,,,,,,2/3và 6/8,,,,,,,,,3/5và 6/10,,,,,,,4/3và 11/9

Question

Toán Lớp 6: -1/4 và 3/12 ,,,,,,2/3và 6/8,,,,,,,,,3/5và 6/10,,,,,,,4/3và 11/9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tháng 2022-12-21T01:27:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1/4=3/(12)
  mà3/(12)=3/(12)
  ⇒1/4=1/(12)
  2/3=8/(12)
  6/8=3/4=9/(12)
  mà8/(12)<9/(12)
  ⇒2/3<6/8
  3/5=6/(10)
  mà 6/(10)=6/(10)
  nên3/5=6/(10)
  4/3=(12)/9
  mà (12)/9>(11)/9
  nên4/3>(11)/9
  #NoCopy
   

 2. a ) 1/4 = {1 × 3}/{4 × 3} = 3/12
  3/12 = 3/12 => 1/4 = 3/12
  b ) 2/3 = {2 × 8}/{3 × 8} = 16/24
  6/8 = {6 × 3}/{8 × 3} = 18/24
  16/24 < 18/24 => 2/3 < 6/8
  c ) 3/5 = {3 × 2}/{5 × 2} = 6/10
  6/10 = 6/10 => 3/5 = 6/10
  d ) 4/3 = {4 × 3}/{3 × 3} = 12/9
  12/9 > 11/9 => 4/3 > 11/9
  #dtkc
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )