Toán Lớp 5: Trại nuôi ong vừa mới thu hoạch mật ong.Sau khi người ta bán đi 135l mật ong thì lượng mật ong còn lại bằng 37,5% lượng mật ong vừa thu

Question

Toán Lớp 5: Trại nuôi ong vừa mới thu hoạch mật ong.Sau khi người ta bán đi 135l mật ong thì lượng mật ong còn lại bằng 37,5% lượng mật ong vừa thu hoạch.
a) Hỏi lượng mật ong còn lại = bao nhiêu % lượng mật ong đã bán
b) Người ta đem lượng mật ong còn lại đổ hết ѵào các chai, mỗi chai chứa 0,75 lít mật.Hỏi tất cả bao nhiêu chai mật ong?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 tháng 2022-12-22T11:43:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải

  a) lượng mật ong còn lại = số % lượng mật ong đã bán là :

  37,5% : ( 100% – 37,5%) =  0,6 =60%

  b) Có số chai là :

  [ 135 : ( 100 – 37,5)  x 100 ] : 0,75 = 288 ( chai)

  Đáp số : ….

   

 2. Giải đáp+giải thích các bước giải:

  $\text{a) Tỉ số phần trăm biểu thị lượng mật ong đã bán so với lượng mật ong thu hoạch được là:}$

  $\text{100% – 37,5% = 62,5%}$

  $\text{Lượng mật ong đã thu hoạch được là:}$

  $\text{135 : 62,5% x 100% = 216(lít)}$

  $\text{Lượng mật ong còn lại là:}$

  $\text{216 – 135 = 81(lít)}$

  $\text{Tỉ số phần trăm giữa lượng mật ong còn lại và lượng mật ong đã bán là:}$

  $\text{81 : 135 = 0,6 = 60%}$

  $\text{b) Số chai chứa mật ong còn lại là:}$

  $\text{81 : 0,75 = 108(chai)}$

  $\text{Đáp số: a) 60%}$

               $\text{b) 108 chai}$

  Xin hay nhất ạ!

  @nguyenuyphong12345

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )