Toán Lớp 5: Tổng hai số là 150,số bé bằng 2/3số lớn.số lớn là: A60 B.70 C.80 D.90

Question

Toán Lớp 5: Tổng hai số là 150,số bé bằng 2/3số lớn.số lớn là: A60 B.70 C.80 D.90, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 1 tháng 2022-12-19T04:27:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: D. 90.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lớn là: 150 : ( 2 + 3 ) x 3 = 90
  Nên ta chọn đáp án D. 90.
   

 2. Giải đáp:
  D.90
   Sơ đồ bạn xem ở dưới nha 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                    Tổng số phần bằng nhau là:
                          2+3=5  (phần)
                   Số bé là:
                        150 : 5 × 2=60
                 Số lớn là:
                       150 – 60 =90
  => Chọn  D.90

  toan-lop-5-tong-hai-so-la-150-so-be-bang-2-3so-lon-so-lon-la-a60-b-70-c-80-d-90

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )