Toán Lớp 5: Tìm chữ số a để số a35 chia hết cho 9

Question

Toán Lớp 5: Tìm chữ số a để số a35 chia hết cho 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 6 tháng 2022-06-21T05:00:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # tcv
  a có 1 chữ số
  Ta có :
  a + 3 + 5 = số chia hết cho 9
  a + 8 = 9 , 18 , ……….
  => a = 9 – 8 = 1  ( chọn )
  a = 18 – 8 = 10 ( loại )
  Vậy a = 1

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Để \overline{a35} $\vdots$ 9
  ⇒ a + 3 + 5 $\vdots$ 9
  ⇒ a + 8 $\vdots$ 9
  Ta có : 
  1 + 8 = 9 $\vdots$ 9
  ⇒ a = 1
  Vậy a = 1 thì \overline{a35} $\vdots$ 9
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )