Toán Lớp 5: Tìm `x`: a. 7 x `y` – 2 x `x` `=` 1,85 b.100 x (`y` + 2,8) `=` 988,3

Question

Toán Lớp 5: Tìm `x`:
a. 7 x `y` – 2 x `x` `=` 1,85
b.100 x (`y` + 2,8) `=` 988,3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 ngày 2022-06-17T10:35:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu a mình sửa để nha:
  a) 7 xx y – 2 xx x = 1,85
  => (7-2) xx x = 1,85
  => 5 xx x = 1,85
  => x = 1,85 : 5
  => x = 0,37
  b) 100 xx (y + 2,8) = 998,3
  => y + 2,8 = 998,3:100
  => y +2,8 = 9,983
  => y = 9,983-2,8
  => y =7,183

 2. Bn sai đề nha 
  Sửa đề : Tìm x :
  a) 7 x x – 2 x x = 1,85
  b) 100 x ( x + 2,8) = 998,3
  ____________________________________________________________________________
  a) 7 x x – 2 x x = 1,85                           b) 100 x ( x + 2,8) = 998,3
  ( 7 – 2) x x = 1,85                                       100 x x + 280 = 998,3
  5 x x = 1,85                                                    100 x x = 998,3 – 280 = 718,3
  x = 1,85 : 5                                                     x = 718,3 : 100 
  x = 0,17                                                           x = 7,183
    

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )