Toán Lớp 5: tìm x X x 0,75 : 3/4 x 5+2:4/3=10,5

Question

Toán Lớp 5: tìm x
X x 0,75 : 3/4 x 5+2:4/3=10,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-05-25T22:10:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x×0,75 : 3/4 ×5+2:4/3=10,5
  x×0,75:0,75×5+2×0,75=10,5
  x×5+1,5=10,5
  x×5=10,5-1,5
  x×5=9
  x=9:5
  x=9/5
  x=1,8
   

 2. x × 0,75 : $\dfrac{3}{4}$ × 5 + 2 : $\dfrac{4}{3}$ = 10,5
  x × 0,75 : 0,75 × 5 + 2 × $\dfrac{3}{4}$ = 10,5
  x × 5 + $\dfrac{3}{2}$ = 10,5
  x × 5 = 10,5 – $\dfrac{3}{2}$
  x × 5 = 9
  x = 9 : 5
  x = 1,8
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )