Toán Lớp 5: Sáu người đắp xong một đoạn đường trong tám ngày để đắp xong đoạn đường đó trong bốn ngày thì cần

Question

Toán Lớp 5: Sáu người đắp xong một đoạn đường trong tám ngày để đắp xong đoạn đường đó trong bốn ngày thì cần, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tuần 2022-06-15T21:44:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải
  1 người đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là:
  6 x 8=48(ngày)
  Để đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày cần số người là:
  48:4=12(người)
  Đáp số: 12 người
   

 2. Bài giải 
     Để đắp xong đoạn đường đó trong một ngày thì cần số người là:
        6 × 8 = 48 ( người)
   Để đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày cần số người là:
        48 : 4 = 12 (người)
                          Đáp số:12 người
  #OMG
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )