Toán Lớp 5: Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài là 120 m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài . Cư 1m2 người ta thu được 5kg rau xanh . Hỏi người ta

Question

Toán Lớp 5: Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài là 120 m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài . Cư 1m2 người ta thu được 5kg rau xanh . Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn rau hình chữ nhật trên ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tháng 2022-12-20T23:29:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp:}$
  $\text{Giải}$
  $\text{Chiêu rộng vường rau hình chữ nhật là:}$
  $\text{120x$\dfrac{3}{4}$=90(m)}$
  $\text{Diện tích vườn rau hình chữ nhật là:}$
  $\text{120×90=10800(m²)}$
  $\text{Thu hoạch được số tạ rau trên mảnh vườn là:}$
  $\text{10800:1×5=54000(kg)}$
  $\text{54000kg=540 tạ}$
  $\text{Đáp số:540 tạ }$
   

 2.  Chiều rộng của vườn rau:
  120 × 3/4 = 90 (m)
  Diện tích vườn rau:
  90 × 120 = 10800 (m^2)
  Số tạ rau xanh thu hoạch được tại vườn rau:
  10800:1×5=54000(kg)=540 (tạ)
  #Wuang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )