Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 150 học sinh trong đó có 38% học sinh giỏi 50% học sinh khá còn lại là học sinh trung bình tính số học sinh trun

Question

Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 150 học sinh trong đó có 38% học sinh giỏi 50% học sinh khá còn lại là học sinh trung bình tính số học sinh trung bình của trường đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 2 tháng 2022-03-02T23:52:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh trung bình chiếm số phần trăm là:
  100%-38%-50%=12%
  Số học sinh trung bình của trường là:
  150xx12%=18(học sinh)
  Đáp số: 18 học sinh. 

 2. Bài giải
  Số học sinh trung bình chiếm số phần trăm là:
  100% – ( 38% + 50% ) = 12%
  Số học sinh trung bình của trường đó là:
  $\text{150 ÷ 100 × 12 = 18 (học sinh)}$
  Đáp số : 18 học sinh
  $\text{@dautay17747}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )