Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài 120m , chiều rộng bằng 3/5 chiều dài a) tính diện tích thửa ruộng đó B) người ta trồng lúa thửa

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài 120m , chiều rộng bằng 3/5 chiều dài
a) tính diện tích thửa ruộng đó
B) người ta trồng lúa thửa ruộng đó , trung bình cứ trên 100m2 ruộng sẽ thu 70kg thóc .hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-03-11T19:17:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Chiều rộng của thửa ruộng là:}$
  $\text{120 : 5 × 3 = 72 ( m )}$
  $\text{a) Diện tích thửa ruộng là:}$
  $\text{120 × 72 = 8 640 ( m² )}$
  $\text{b) Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được số thóc là:}$
            $\text{8640 : 100 × 70 = 6048 ( kg )}$
  $\text{Đáp số: a) 8640 m²   b) 6048 kg thóc}$

 2. $\text{bài giải}$
  $\text{chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật đó là}$
  $\text{120 × $\dfrac{3}{5}$ = 72 [ m ]}$
  $\text{a ] diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là}$
  $\text{120 × 72 = 8640 [ m² ]}$
  $\text{b ] khối lượng thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là}$
  $\text{[ 8640 : 100 ] × 70 = 6048 [ kg ]}$
  $\text{đáp số : a ] 8640 , b ] 6048}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )