Toán Lớp 5: Một sân trường HCN có nửa chu vi là 0,15 km, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Diện tích sân trường với đơn vị đo mét vuông là – A. 300m2

Question

Toán Lớp 5: Một sân trường HCN có nửa chu vi là 0,15 km, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Diện tích sân trường với đơn vị đo mét vuông là
– A. 300m2
– B. 4500m2
-C .150m2
– D. 5400m2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 6 tháng 2022-06-21T03:31:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng sân trường là:
  $\text{0,15 : (2 + 3) x 2 = 0,06}$ (km) = $\text{60}$ m
  Chiều dài sân trường là:
  $\text{0,15 – 0,06 = 0,09}$ (km) = $\text{90}$ m
  Diện tích sân trường là:
  $\text{90 x 60 = 5 400 ($m^{2}$)}$ 
  $\Rightarrow$ D. $\text{5 400}$ $m^{2}$

 2. Chiều  rộng  sân  trường  là:
     0,15 : (2 + 3) xx 2 = 0,06 (km)
  Chiều  dài  của  sân  trường  là:
     0,15 – 0,06 = 0,09 (km)
  Diện  tích  sân  trường  với  đơn  vị  mết  vuông  là:
            0,09 xx 0,06 = 0,0054 (km^2)
              Đổi  0,0054km^2  =  5400m^2
                     Đáp  án  D
  text{@chautran51231}
  #hoidap247

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )