Toán Lớp 5: Một nhà trẻ dự trữ gạo cho 60 em bé ăn trong 15 ngày. Nay có thêm một số em đến nên số ngày ăn giảm đi 6 ngày so với dự kiến. Hỏi có ba

Question

Toán Lớp 5: Một nhà trẻ dự trữ gạo cho 60 em bé ăn trong 15 ngày. Nay có thêm một số em đến nên số ngày ăn giảm đi 6 ngày so với dự kiến. Hỏi có bao nhiêu em mới đến thêm? (mức ăn như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 28 phút 2022-06-17T06:09:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  30 em
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Coi số gạo mỗi em bé ăn trong một ngày là một suất gạo. 
  Nhà trẻ dự trữ số suất gạo là: 
  60×15=900(suất) 
  Thực tế số gạo đó ăn trong số ngày là: 
  15−5=10(ngày) 
  Thực tế có số em bé là: 
  900÷10=90(em) 
  Có số em bé đến thêm là: 
  90−60=30(em)
    đáp số 30 em 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số gạo mỗi em bé ăn trong một ngày là một suất gạo. 
  Số suất gạo nhà trẻ dự trữ là: 
  60 × 15 = 90 (suất) 
  Số gạo đó ăn trong số ngày là: 
  15 – 10 = 5 (ngày) 
  Số em bé lúc đầu là:
  900 : 10 = 90 (em) 
  Số em bé đến thêm là: 
  90 – 60 = 30 (em)
  Đáp số: 30 em

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )