Toán Lớp 5: Một người dự kiến đi xe đạp từ nhà với vận tốc 14km/giờ để đến huyện lúc 10 giờ. Do trời trở gió nên mỗi giờ người ấy chỉ đi được 10km

Question

Toán Lớp 5: Một người dự kiến đi xe đạp từ nhà với vận tốc 14km/giờ để đến huyện lúc 10 giờ. Do trời trở gió nên mỗi giờ người ấy chỉ đi được 10km và đến huyện lúc 10 giờ 36 phút. Tính quãng đường từ nhà đến huyện., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-21T00:14:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Một người dự kiến đi xe đạp từ nhà với vận tốc 14km/giờ để đến huyện lúc 10 giờ. Do trời trở gió nên mỗi giờ người ấy chỉ đi được 10km và đến huyện lúc 10 giờ 36 phút. Tính quãng đường từ nhà đến huyện.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
      giải
  Đổi:36 phút =0,6 h.
  Gọi S là chiều dài quãng đường.
  Khi đi với vận tốc 14km/h hết thời gian là
  S/14 h
  Khi đi với vận tốc 10km/h hết thời gian là
  S/10 h
  Vì hiệu thời gian là 0,6 h nên ta có
  S/10 – S/14 = 0,6
  7 x S – 5 x S = 42
  2 x S =42
  S = 21 km.
  Đáp số : 21 km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )