Toán Lớp 5: Một người dự kiến đi xe đạp từ nhà với vận tốc 14km/giờ để đến huyện lúc 10 giờ. Do trời trở gió nên mỗi giờ người ấy chỉ đi được 10km

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 5: Một người dự kiến đi xe đạp từ nhà với vận tốc 14km/giờ để đến huyện lúc 10 giờ. Do trời trở gió nên mỗi giờ người ấy chỉ đi được 10km và đến huyện lúc 10 giờ 36 phút. Tính quãng đường từ nhà đến huyện.




Viết một bình luận