Toán Lớp 5: Một đội trồng cây trung bình cứ 5 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi 11 ngày đội đó trồng đc bao nhiêu cây?

Question

Toán Lớp 5: Một đội trồng cây trung bình cứ 5 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi 11 ngày đội đó trồng đc bao nhiêu cây?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-11T07:26:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 2200 cây

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  11 ngày so với 5 ngày tăng nên số lần là :

  11:5=11/5(lần)

  11 ngày đội đó trồng được số cây là :

  11/5xx11=2200(cây) 

           Đáp số : 2200 cây

   

 2. 21 ngày gấp 5 ngày số lần là:

  11 : 5 = 2,2 (lần)

  Trong 11 ngày đội đó trồng được số cây là:

  2,2 x 1000 = 2200 (cây)

  Đáp số: 2200 cây.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )