Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán gạo có 208kg gạo nếp và 400kg gạo tẻ. Tỉ số phần trăm của số gạo nếp và số gạo tẻ là

Question

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán gạo có 208kg gạo nếp và 400kg gạo tẻ. Tỉ số phần trăm của số gạo nếp và số gạo tẻ là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 9 tháng 2022-03-21T11:30:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tỉ số phần trăm của số gạo nếp và số gạo tẻ là:
  208 : 400 = 0,52 = 52%
  Đáp số: 52%

 2. $\text{ —- Ling—-}$
  $\text{Tỉ số phần trăm của số gạo nếp và số gạo tẻ là:}$
  208 : 400 = 0, 52 = 52 %
  $\text{Vậy tỉ số phần trăm của số gạo nếp và số gạo tẻ là 52%}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )