Toán Lớp 5: Khoanh vào chữ đặc trước câu trả lời đúng Chữ số 4 trong số 82,435 có giá trị là: A.400 B.4 C.4/10 D.4/1000

Question

Toán Lớp 5: Khoanh vào chữ đặc trước câu trả lời đúng
Chữ số 4 trong số 82,435 có giá trị là:
A.400 B.4 C.4/10 D.4/1000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 4 ngày 2022-12-19T07:06:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Ta thấy số 4 nằm ở hàng phần chục, nên ta có :
   Vị trí của số 4 là 0,4 = 4/[10]
    Đáp số : 4/[10]
  -> C. 4/[10]

 2. Chữ số 4 trong số 82,435 có giá trị : là 4/10
  =>C. 4/10
  @thew
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )