Toán Lớp 5: Hòa nói đã ăn 1,5 chiếc bánh . Hãy viết số bánh Bình ăn dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng hỗn số

Question

Toán Lớp 5: Hòa nói đã ăn 1,5 chiếc bánh . Hãy viết số bánh Bình ăn dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng hỗn số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 6 tháng 2022-06-11T10:02:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Dưới dạng phân số thập phân : 1,5=15/10
  Dưới dạng hỗn số : 1,5=15/10=1 1/2
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi  1,5 = 15/10
  Đổi  1,5 = 1 5/10 = 1 1/2
  Vậy số bánh Bình ăn viết dưới dạng phân số thập phân là : 15/10 , số bánh Bình ăn viết dưới dạng hỗn số là : 1 1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )