Toán Lớp 5: Đúng Sai a. 4 km 22 m = 4,022 km b. 75 mm = 0,75 m 34 km 35 m = 34,35 km d. 48,1 dm = 4,81 m a. 4 km 22 m = 4,022 km b. 75 mm = 0,

Question

Toán Lớp 5: Đúng Sai
a. 4 km 22 m = 4,022 km
b. 75 mm = 0,75 m
34 km 35 m = 34,35 km
d. 48,1 dm = 4,81 m
a. 4 km 22 m = 4,022 km
b. 75 mm = 0,75 m
34 km 35 m = 34,35 km
d. 48,1 dm = 4,81 m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 6 tháng 2022-06-21T03:45:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a. Đúng}$
  $\text{b. Sai}$
  $\text{c. Sai}$
  $\text{d. Đúng}$
  $\text{NL : Cái í cuối giổng í trên nên mk ko làm.}$
   

 2. $@Zeng$
  a-Đ
  Vì 1km=1000m
  b-S
  Vì 1m=100mm
  nên 75mm=0,075m
  c-S
  Vì 1km=1000m
  nên 34km35m=34,035km
  d-Đ
  Vì 1m=10dm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )