Toán Lớp 5: có bao nhiêu phân số có tử số là một số có hai chữ số với mẫu số là 10 và phân số đó lớn hơn 9/5 helpppppppppppppppp.Mình cần gấp .1h p

Question

Toán Lớp 5: có bao nhiêu phân số có tử số là một số có hai chữ số với mẫu số là 10 và phân số đó lớn hơn 9/5
helpppppppppppppppp.Mình cần gấp .1h phải nộp bài rồi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 6 tháng 2022-06-19T08:36:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  81 phân số.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có $\dfrac95=\dfrac{18}{10}$.
  Số lớn hơn 18 có hai chữ số là 19 đến 99.
  Từ 19 đến 99 có $(99-19):1+1=81$ số.
  Tương ứng với 81 tử số ta có 81 phân số.
  Vậy có 81 phân số.

 2. Số lớn nhất có hai chữ số là: $99$
  Phân số bằng $\dfrac{9}{5}$ là $\dfrac{18}{10}$
  $99-18=81 (số)$
  Vậy có $81$ số

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )