Toán Lớp 5: có bao nhiêu phân số có tử số là một số có hai chữ số với mẫu số là 10 và phân số đó lớn hơn 9/5 helpppppppppppppppp.Mình cần gấp .1h p

By Mộng Tâm

Toán Lớp 5: có bao nhiêu phân số có tử số là một số có hai chữ số với mẫu số là 10 và phân số đó lớn hơn 9/5
helpppppppppppppppp.Mình cần gấp .1h phải nộp bài rồi
Viết một bình luận