Toán Lớp 5: Câu 5.Mảnh vườn HCN có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng. 40% DT vườn trồng đậu, 25% DT trồng cà. Tìm diện tích còn lại?.

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 5: Câu 5.Mảnh vườn HCN có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng. 40% DT vườn trồng đậu, 25% DT trồng cà. Tìm diện tích còn lại?.
Viết một bình luận