Toán Lớp 5: Có 65,35 tấn hàng thuê một chiếc xe chởvềkho. Mỗi chuyến chỉchởđược nhiều nhất 4,5 tấn hàng. Hỏi cần ít nhất bao nhiê

Question

Toán Lớp 5: Có 65,35 tấn hàng thuê một chiếc xe chởvềkho. Mỗi chuyến chỉchởđược nhiều nhất 4,5 tấn hàng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến đểchởhết sốhàng trên vềkho?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-12-19T05:30:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải;
  Số chuyến đi để chở 65,35 tấn hàng là:
     65,35 : 4,5 = 14,522… ( chuyến )
  Số chuyến đi để chở hết hàng về kho là:
     14 + 1 = 15 ( chuyến )
  Đáp số: 15 chuyến xe
  @Rin

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ta có : 65,35 : 4,5 = 14 (dư 2,35)}$
  $\text{Vì còn thừa 2,35 tấn nên cần thêm 1 chuyến nữa để chở hết số tấn hàng đó}$
  $\text{Vậy phải cần ít nhất : 14 + 1 = 15 (chuyến) để chở hết số hàng trên về kho.}$
  $\text{Đáp số : 15 chuyến}$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )