Toán Lớp 5: Cho hình chữ nhật ABCD và hình thoi MNPQ biết AB = 6 AD bằng 4 tính diện tích phần của hình chữ nhật ở ngoài hình thoi

Question

Toán Lớp 5: Cho hình chữ nhật ABCD và hình thoi MNPQ biết AB = 6 AD bằng 4 tính diện tích phần của hình chữ nhật ở ngoài hình thoi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-06-21T07:32:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #congquoc#
   

  toan-lop-5-cho-hinh-chu-nhat-abcd-va-hinh-thoi-mnpq-biet-ab-6-ad-bang-4-tinh-dien-tich-phan-cua

 2. Giải đáp:12
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích hình thoi đó là : 6×4:2=12
  S hình chữ nhật là : 6×4=24
  S cần tìm là : 24-12=12
     Đ/S:12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )