Toán Lớp 5: Bài tập 17. Nếu một số có 9 chữ số 20201B16A chia hết cho 24, tìm giá trị lớn nhất giá trị của A + B .

Question

Toán Lớp 5: Bài tập 17. Nếu một số có 9 chữ số
20201B16A
chia hết cho 24, tìm giá trị lớn nhất
giá trị của
A + B ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 3 ngày 2022-04-19T08:31:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chia hết cho 24 ta có thể tách là vừa chia hết cho 6 và vừa chia hết cho 4.
  Để chia hết cho 6 ta cần tổng tất cả chữ số chia hết cho 6.
  Vậy 2+0+2+0+1+B+1+6+A phải chia hết cho 6.
  2+0+2+0+1+1+6 = 12 đang chia hết cho 6. Vậy A và B có thể là rất nhiều trường hợp
  Để chia hết cho 4 ta cần 6A chia hết cho 4. Vậy để A nhiều nhất ta sẽ chọn 8.
  Tổng đang là 20. Vậy để B nhiều nhất + chia hết cho 6 ta chọn 4.
  Vậy A + B = 8 + 4 = 12.
  Chúc bạn học tốt 🙂

 2. Giải đáp:
  Chia hết cho 24 ta có thể tách là vừa chia hết cho 6 và vừa chia hết cho 4.
  Để chia hết cho 6 ta cần tổng tất cả chữ số chia hết cho 6.
  Vậy 2+0+2+0+1+B+1+6+A phải chia hết cho 6.
  2+0+2+0+1+1+6 = 12 đang chia hết cho 6. Vậy A và B có thể là rất nhiều trường hợp
  Để chia hết cho 4 ta cần 6A chia hết cho 4. Vậy để A nhiều nhất ta sẽ chọn 8.
  Tổng đang là 20. Vậy để B nhiều nhất + chia hết cho 6 ta chọn 4.
  Vậy A + B = 8 + 4 = 12.
  Chúc bạn học tốt nhé
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )