Toán Lớp 5: Bài 6: Tìm x a)2 x y = 7 b) y x 10,3-y x0,3=5,4

Question

Toán Lớp 5: Bài 6: Tìm x
a)2 x y = 7 b) y x 10,3-y x0,3=5,4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 42 phút 2022-05-01T05:10:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{2 x y =7}$
  $\text{x = 7 : 2}$
  $\text{x = 3,5}$
  $\text{y x 10,3-y x 0,3=5,4}$
  $\text{y x (10,3-0,3) = 5,4}$
  $\text{y x 10 =5,4}$
  $\text{y = 5,4 :10}$
  $\text{y =0,54}$
   

 2. Answer
  a, 2 xx y = 7
  y = 7 : 2
  y = 3,5
  Vậy y = 3,5
  ____________________
  b, y xx 10,3 – y xx 0,3 = 5,4
  y xx (10,3 – 0,3) = 5,4
  y xx 10 = 5,4
  y = 5,4 : 10
  y = 0,54
  Vậy y = 0,54

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )