Toán Lớp 5: A 5ha 75m2=. Ha =. m2 b 2998,5cm2 =. M2 =. mm2

Question

Toán Lớp 5: A 5ha 75m2=. Ha =. m2 b 2998,5cm2 =. M2 =. mm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 5 ngày 2023-01-25T04:23:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. a) 5ha 75 m^2 = 5,0075 ha = 50075 m^2
    b) 2998,5 cm^2 = 0,29985 m^2 = 299850 mm^2

  2. a) 5ha 75m²= 5,0075ha=50075m²
    b)2998,5cm²= 0,29985m²= 299850mm²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )