Toán Lớp 5: 8 :một tổ công nhân sửa xong một quãng đường trong 3 ngày. trung bình mõi ngày sửa được 3km đường. ngày thứ nhất sửa được 2960 m đường

Question

Toán Lớp 5: 8 :một tổ công nhân sửa xong một quãng đường trong 3 ngày. trung bình mõi ngày sửa được 3km đường. ngày thứ nhất sửa được 2960 m đường . ngày thứ hai sửa được nhiều hơn ngày thứ nhất 1060 m . ngày thứ ba tổ công nhân đó sửa được bao nhiêu ki- lô- mét vuông, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tháng 2022-11-23T19:12:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3 km = 3000 m
  Ngày thứ 3 tổ đó sửa được là:
    3000 × 3 – (2960 + 2960 + 1060) = 2020 (m)
  2020 m = 2,02 km
      Đáp số: 2,02 km

 2. Giải đáp:            3km = 3000 m
               độ dài quãng đường sửa xong số mét là:
                           3000 x 3 = 9000 (m)
                   độ dài quãng đường sửa xong trong ngày thứ hai số mét là
                                    2960 + 1060 =    4020 (m)
                   quãng đường sửa xong trong hai ngày đầu là
                                2960 + 4020= 6980 (m)
                  độ dài quãng đường sửa xong trong ngày thứ ba là 
                               9000 – 6980 = 2020 (m)
                      2020  m = 2,020 km
                         đáp số :…….
                                      
                  
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )